Senioren verhuisservice

Senioren huisvesting

Vanuit een oogpunt van volledige dienstbaarheid, kunt u onze hulp inroepen bij verhuizingen om senioren te ontzien of de directe familieleden van senioren. Op uw verzoek kunnen wij zelfs het gehele verhuisproces uit handen nemen of een gedeelte hiervan. Daarbij kunt u denken aan het bewoonbaar maken van de nieuw te betrekken woning.